Reklamační řád

Záruka na výrobky
Na veškeré zakoupené zboží se vztahuje zákonná záruční doba 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením výrobku v souladu s jeho charakterem a určením. Životnost výrobku může být v některých případech kratší než záruční doba.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku, dále vady vzniklé nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze nebo neodborným zásahem do výrobku. V takovém případě má prodávající právo zamítnout reklamaci jako neoprávněnou.

Uplatnění reklamace
Kupující reklamaci uplatňuje v prodejně, kde bylo zboží zakoupeno. V odůvoděných případech může kupující reklamaci uplatnit v jiné prodejně firmy.

Kupující je povinen při reklamaci předložit doklad o koupi zboží.

Ke každým hodinkám u nás zakoupeným přikládáme záruční kartu nebo list. Přestože tento doklad není ze zákona požadován, prosíme zákazníky o jeho přiložení v případě reklamace pro potřeby odborného servisu.

Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě 30 dnů, a to po dohodě s kupujícím těmito možnými způsoby:

odborné odstranění vady nebo výměna zboží za totožné nebo jiné v případě odstranitelné vady
výměna zboží za totožné nebo jiné nebo vrácení kupní ceny v případě neodstranitelné vady
výměna zboží za totožné nebo jiné nebo vrácení kupní ceny v případě 3.oprávněné reklamace výrobku
zamítnutí neoprávněné reklamace s odborným odůvodněním v případě neoprávněné reklamace
V případě odůvodněného záručního servisu výrobku mimo území ČR je lhůta pro vyřízení reklamace ze zákona 90 dnů.

Záruka na služby
V případě služeb se zpravidla jedná o služby prováděné na starém nebo použitém výrobku. Ze zákona dle výkladu České obchodní inspekce se na staré nebo používané výrobky nevztahuje žádná záruční doba. Nad rámec zákona naše firma poskytuje na služby a použité náhradní díly provedené a použité na starém a použitém zboží záruku 3 měsíců v případě oprav starých hodinových a hodinkových strojků, nebo 6 měsíců v případě všech ostatních služeb.

V případě reklamace je kupující povinen předložit zakázkový list s popisem předmětu a služby na něm prováděné. Parametry tohoto zakázkového listu splňuje opravenkový sáček vydávaný kupujícímu k provedené službě. Pouhý doklad o platbě služby je pro účely reklamace nedostačující, neboť neobsahuje popis předmětu a provedené služby.

V případě služeb prováděných na zboží, které je v záruční době, nepřebírá naše firma provedením služby na tomto výrobku zákonnou záruku za zboží. Za zboží v záruční době ručí bez vyjímky vždy prodávající.